Visum information
Visumtyper och krav

VISUMHANDLINGAR SOM KRÄVS:

 • Pass i original (giltigt i minst 6 månader efter hemkomsten)
 • Ifylld visumansökan
 • Ett foto i färg 
 • Reseförsäkringsintyg (Hemförsäkring)
 • Inbjudan (Hotell/Turist voucher)

FÖLJANDE KRAV STÄLLS PÅ PASS:

 • Skadade eller spruckna pass accepteras inte av ambassaden
 • Passet måste vara giltigt i minst 6 månader till vid hemresan
 • Tänk på att ha minst 2 ostämplade sidor i passet. Finns det ett
  stämpel på sidan räknas den som förbrukad
 • Provisoriska pass accepteras men bara för 1 inresa

FÖLJANDE KRAV STÄLLS PÅ FOTO:

 • Dokumentfoto, 35 x 40 mm
 • Fotot skall vara nytaget, välliknande och av god kvalitet,
  taget rakt framifrån mot en jämn och ljus bakgrund utan huvudbonad
  Undantag medges av religiösa skäl men hela ansiktet måste då synas
 • Scannade foton accepteras inte
 • Foton som inte uppnår dessa krav accepteras inte och kan därför medföra att handläggningstiden förlängs.

FÖLJANDE KRAV STÄLLS PÅ ANSÖKNINGSBLANKETTEN:

 • Blanketten måste fyllas i on-line 
 • "Svenska" bokstäver å, ä ö får inte användas. Skriv "a",  och "o" i stället
 • Blanketten måste skrivas under med blå kulspetspenna
 • Punkt 20 i blanketten kräver lite planering. Utrymmet är knappt men du måste få
  in arbetsgivarens (företagets) namn och adress, email, telefonnummer och din befattning/titel

KRAV PÅ FÖRSÄKRINGSINTYG PÅ ENGELSKA (Hemförsäkring):

 • Försäkringsintyget måste beställas från försäkringsåret och det är viktigt att det på försäkringsintyget klart framgår namnet på den försäkrade samt period försäkringen gäller OBS samtliga namn och mellannamn måste anges
 • Det får inte stå "premie att betala" eller annan text som indikerar att premien ej är betald. Det måste alltså klart framgå att försäkringen är giltig.Intyget måste också vara stämplat och underskrivet av försäkringsbolaget. De flesta försäkringsbolag vet redan vilka krav ryska konsulatet ställer. Det räcker därför att ni talar om för ert försäkringsbolag att ni behöver intyg för rysk visumansökan

FÖLJANDE KRAV STÄLLS PÅ INBJUDAN:

Turistresa
Voucher med referensnummer samt bekräftelse (Confirmation) från ditt hotell
i Ryssland eller från en rysk resebyrå som ansvarar för din vistelse i Ryssland.

Affärsresa
För affärsresenärer finns det flera olika alternativ att välja på:
1. Inbjudan i original från en juridisk person, utfärdad via Ryska Federationens Inrikesministerium.
2. Ett officiellt brev från det inbjudande företaget eller organisationen.
För tillfället accepterar Ryska ambassaden i Köpenhamn även kopior på inbjudan från företag.
Inbjudan måste vara stämplad och underskriven av företagets/organisationens representant (exempelvis av företagets VD eller skolans rektor) samt innehålla följande information:
- om den inbjudande parten: företagets/organisationens fullständiga namn, adress och skattenummer (INN)
- om resenären: namn, efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, passnummer, mål med besöket, period för besöket samt antal inresor.
För att kunna ansöka om multipelvisum måste du styrka att du redan hade haft ett annat visum till Ryssland under det senaste året. Har du bytt pass sedan dess ska du bifoga kopia på ditt tidigare visum.

Privatresa: privat inbjudan, utfärdad via OVIR (pass- och visumenhet vid Ryska Federationens
Inrikesministerium).

Transitresa: visum till ett land som är resans slutmål samt kopia på biljetter. Om du inte ska lämnar
flygplatsen behöver du i regel inget visum. Hör med ditt flygbolag om visum krävs.
Ansökningshandlingar som inte uppfyller dessa krav accepteras inte av ambassaden, vilket leder till
att handläggningstiden förlängs.
Obs! Denna information gäller för svenska och EU medborgare.

INSTRUKTION

 1. Fyll i ansökningsblanketen online.
 2. Skriv ut, klistra på foto och signera.
 3. Bifoga alla handlingar och skicka med rekommenderat brev!
 4. Rustravel, N. Rörsjögränd 2, 211 37 Malmö

REGISTRERING AV VISUM

 • Man ska alltid registrera sitt visum då man kommit in i Ryssland, detta sköts normalt av hotellet där man bor. Registreringen ska ske inom 7 arbetsdagar från det att man kommit in i landet. Vid vistelse kortare än 7 arbetsdagar så behöver man ej registrera sitt visum. Barn under 14 år behöver inte registrera sig i Ryssland.
 • Bor du privat kan du registrera dig på det lokala postkontoret eller stadens huvudpostkontor med hjälp av den ryska mottagaren. Registreringsblanketten får du på posten. När registreringen är gjord ska du få ett stämplat kvitto. Posten tar en avgift på ca 30 kr.

Turistvisum
Den här typen av visum är en billig och enkel sätt att skaffa sig visum för resa till Ryssland. Visum är engångsvisum och gäller bara för en resa.
Vistelsetid i Ryssland är mellan 1 och 30 dagar. Det går inte att förlänga visum. För att få visum krävs det en inbjudan av ett turistföretag i Ryssland med referens nummer.